Tag Archive: figury szachowe

Szachy z Lewis

Bierki szachowe

Uważa się, że pierwszym materiałem z którego zostały wykonane bierki szachowe była kość słoniowa.  Przedstawiały one swoim wizerunkiem postacie, od której dana bierka wzięła swoją nazwę (przykładowo Szach przypominał króla, a skoczek rycerza na koniu). Oczywiście w dużym stopniu jest to zależne od kultury regionu w jakim figurki były tworzone. W krajach gdzie rzeźbiarstwo jest nieodłączna częścią tradycji, bierki do dnia dzisiejszego pozostają w formie miniaturowych rzeźb. Inaczej jest w regionach muzułmańskich. Tam Koran zabrania wykonywania podobizn, więc figury przyjmowały…
Read more