Tag Archive: szach i mat

Mat dany zblokowanemu królowi

Szach i mat!

Jak łatwo się domyśleć, celem każdej partii szachowej jest zwycięstwo i można to osiągnąć po przez zamatowanie nieprzyjacielskiego króla. Z poprzednich wpisów dowiedzieliśmy się, że król jest jedyną bierką, której nie można zbić. Jeżeli jest atakowana przez figurę nieprzyjaciela, musi natychmiast się odsunąć lub zasłonić swoją bierką. W przypadku braku takiej możliwości, następuje szach i mat, czyli koniec rozgrywki i zwycięstwo jednej ze stron. Poniżej widzimy ilustrację przedstawiającą jedną z takich możliwości. Biały król wraz z hetmanem dają mata czarnym…
Read more