Tag Archive: szachy

Nauka gry w szachy

Podstawowe zasady rozgrywki szachowej

Zasady rozgrywki szachowej zmieniały się wraz z upływem czasu. Szachy nowoczesne, czyli takie z którymi mamy do czynienia obecnie, pojawiły się w XV wieku. Wtedy też nastąpiła istotna zmiana zasad gry jak i możliwości ruchu poszczególnych figur. W tym wpisie nie będziemy się skupiać zbyt szczegółowo na historii szachów, zajmiemy się natomiast opisem podstawowych zasad panujących na szachownicy. Celem każdej partii szachowej jest złapanie króla przeciwnika w ruchu zwany matem. Pierwszy ruch w każdej grze należy do białych. By ustalić…
Read more