Tag Archive: wieża szchowa

Wieża

Wieża

W ręko piśmie perskim z VII wieku naszej ery wspominającym pierwszy raz o szachach, została wymieniona nazwa ruk (pojazd inaczej zwany też rydwanem). Szacuje się, że właśnie od rydwanu zaciągnęła swój pierwowzór dzisiejsza wieża szachowa. W arabskiej odmianie szachów, figura zachowała swoją dawną nazwę ruk, choć przybrała inne, bardziej uproszczone kształty. W Europie tylko Anglicy nazywają wieżę „rook”. Niemcy mówią na nią „turm”, a Francuzi „tour” – należy jednak wspomnieć, że w obu przypadkach słowa te bardziej oznaczają zamek. W…
Read more